Ebooków w kategorii Nauki humanistyczne 682


Przebaczenie źródłem uzdrowienia

Przebaczenie źródłem uzdrowienia

Rany Jezusa nie zostały uleczone, lecz uwielbione! Każdego dnia w czasie modlitwy prosimy Boga, by odpuścił nam winy, tak jak my odpuszczamy winowajcom. Tymczasem dla człowieka przebaczenie jest częs...

Księga Mądrości Przedwiecznej

Księga Mądrości Przedwiecznej

Księga Mądrości Przedwiecznej to najpiękniejszy owoc mistyki średniowiecznej Błogosławiony Henryk Suzo w Mądrości Przedwiecznej widzi przede wszystkim wcielone Słowo Boże, drugą osobę Trójcy Świętej....