Ebooków w kategorii Inżynieria i technologia 43


Przebudowa ochrony odgromowej po zamontowaniu masztu na dachu - analiza ryzyka dla domu jednorodzinnego

Przebudowa ochrony odgromowej po zamontowaniu masztu na dachu - analiza ryzyka dla domu jednorodzinnego

W e-booku znajdziemy porównanie analizy ryzyka dla budynku mieszkalnego przed oraz po postawieniu masztu antenowego na dachu. Poznamy komponenty wpływające na przekroczenie dopuszczalnego ryzyka ponad...

Usuwanie związków węgla, azotu i fosforu w systemach oczyszczania ścieków Problemy eksploatacyjne i propozycje rozwiązań technologicznych

Usuwanie związków węgla, azotu i fosforu w systemach oczyszczania ścieków Problemy eksploatacyjne i propozycje rozwiązań technologicznych

Tematyka Procesy biologicznego oczyszczania ścieków eksploatowane w sposób właściwy mogą zapewnić całkowite oczyszczenie ścieków i uzyskanie parametrów pozwalających na ich bezpośrednie odprowadzeni...

Zarządzanie ryzykiem w ochronie odgromowej. Analiza ryzyka dla domu jednorodzinnego

Zarządzanie ryzykiem w ochronie odgromowej. Analiza ryzyka dla domu jednorodzinnego

Dokument zawiera przykładową analizę ryzyka dla domu jednorodzinnego. Dowiemy się z niego, jak dla wybranego przypadku określić charakterystykę budynku i jego otoczenia, charakterystykę linii wchodząc...

Wymagania i badania mieszanek mineralno-asfaltowych.

Wymagania i badania mieszanek mineralno-asfaltowych.

Tematyka Poradnik przedstawia wymagania dla cech fizycznych i mechanicznych mieszanek mineralno-asfaltowych oraz wykonanych z nich warstw. Opisane zostały ważniejsze badania mieszanek mineralno-asf...

Zabezpieczenie elementów budynku znajdujących się w gruncie. Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe.

Zabezpieczenie elementów budynku znajdujących się w gruncie. Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe.

Poradnik zawiera praktyczne informacje oraz liczne rysunki i schematy niezbędne przy zabezpieczaniu przeciwwodnym i przeciwwilgociowym znajdujących się w gruncie elementów budynków. Omawia zasady praw...

Rozliczenie dostarczanych do budynków mediów

Rozliczenie dostarczanych do budynków mediów

Tematyka Poradnik przedstawia zasady rozliczania mediów, które są doprowadzone do budynku. Opisane zostały metody rozliczania ciepła, wody i gazu. Przedstawione zostały m.in. sposoby obliczania zuż...

Logistyczne spojrzenie na Bydgoszcz

Logistyczne spojrzenie na Bydgoszcz

Niniejsza książka stanowi spis koncepcji dotyczących rozwoju Bydgoszczy. Zaprezentowane treści mają charakter wyłącznie teoretyczny, nie należy ich w żaden sposób łączyć z rzeczywistymi inwestycjami m...

Hydraulika siłowa. Zbiór zadań z rozwiązaniami

Hydraulika siłowa. Zbiór zadań z rozwiązaniami

Książka zawiera zadania dotyczące zagadnień hydrauliki siłowej wraz z rozwiązaniami pozwalającymi na samodzielną naukę i zrozumienie wskazanych w publikacji problemów. Koncentruje się na podstawach ...

Bezpieczeństwo transportu morskiego

Bezpieczeństwo transportu morskiego

Dynamiczny rozwój transportu morskiego obserwowany w ostatnich latach związany jest głównie z postępującym procesem europeizacji i globalizacji stosunków gospodarczych i zwiększeniem wolumenu wymiany ...

Indeks pojęć istotnych w zamówieniach publicznych

Indeks pojęć istotnych w zamówieniach publicznych

Wyjaśnia zagadnienia spotykane w postępowaniu o zamówienia publiczne, jak również nowe pojęcia pojawiające się w otoczeniu systemu zamówień publicznych w kontekście jego powiązań z gospodarką, finansa...