Zasada równości stron w procesie cywilnym


Opis:

Niniejsza monografia poświęcona jest zasadzie równości stron w procesie cywilnym. Mimo że zasada równości nie została sformułowana wprost w KPC, została powszechnie i bez wątpienia przyjęta w literaturze przedmiotu za obowiązującą zasadę postępowania cywilnego. Autorka dokonuje analizy i oceny obowiązywania zasady równości stron z punktu widzenia procesualisty cywilnego, tj. poprzez ocenę poszczególnych unormowań, przepisów, obowiązujących w procesie cywilnym. W rozprawie omówiono wpływ zasady równości na ukształtowanie niemal wszystkich podmiotów oraz instytucji procesu cywilnego celem wykazania, iż polski KPC zawiera instrumenty potrzebne do faktycznej realizacji tej zasady, która nie może obyć się bez wykładni konkretnych przepisów KPC.

Plik:

  • Epub [EPub] Zasada równości stron w procesie cywilnym
  • Mobi [Mobi] Zasada równości stron w procesie cywilnym
  • PDF [PDF] Zasada równości stron w procesie cywilnym

Wydawnictwo:

Wydawnictwo C.H. Beck

Autor:

Góra-Błaszczykowska Agnieszka

Rok wydania:

Język wydania:

polski

Stron:

446

Waga:

3 MB

Język oryginału:

Pobierz Zasada równości stron w procesie cywilnym
Za niewykonywanie pracy na wypowiedzeniu należy się wynagrodzenie jak za urlop

Za niewykonywanie pracy na wypowiedzeniu należy się wynagrodzenie jak za urlop

Dnia 22 lutego 2016 r. zaczyna obowiązywać przepis przewidujący dla pracodawcy możliwość zwolnienia ...

Firma i jej ochrona

Firma i jej ochrona

Stan prawny na 30.10.2008 r. Prezentowana monografia stanowi kompleksowe opracowanie zagadnień związ...

Najważniejsze wytyczne dotyczące prowadzenia ewidencji odpadów

Najważniejsze wytyczne dotyczące prowadzenia ewidencji odpadów

Każdy posiadacz odpadów jest zobowiązany do prowadzenia na bieżąco ilościowej i jakościowej ewidencj...

eKurs Naruszenie dyscypliny finansów publicznych – jak uniknąć najczęściej popełnianych błędów

eKurs Naruszenie dyscypliny finansów publicznych – jak uniknąć najczęściej popełnianych błędów

Zaciągnięcie zobowiązania ponad plan finansowy, nieterminowe regulowanie składek na ZUS, czy zaniedb...