Wyzwania strategiczne w zarządzaniu finansami przedsiębiorstwa


Opis:

Celem podręcznika jest przekazanie wiedzy z zakresu finansów przedsiębiorstwa z punktu widzenia strategicznych decyzji wspierających realizację strategii działania oraz determinujących osiągnięcie przewagi konkurencyjnej podmiotów gospodarczych. Książka może być wykorzystana zarówno na studiach ekonomicznych stacjonarnych i niestacjonarnych, jak również na studiach podyplomowych i kursach dla absolwentów szkół wyższych zatrudnionych w przedsiębiorstwach czy bankach. Będzie też pożyteczną lekturą dla tych, którzy z różnych powodów chcą poznać praktyczną stronę finansów przedsiębiorstwa i nabyć praktyczne umiejętności. "Recenzowana publikacja podejmuje aktualną i ważną problematykę z punktu widzenia zarządzania finansami przedsiębiorstw. Stanowi ona udaną próbę wskazania wieloaspektowości decyzji finansowych podejmowanych w toku prowadzonej działalności gospodarczej. Ranga problemów rozwiązywanych przez menadżerów odpowiedzialnych za zarządzanie finansami wymaga spojrzenia na decyzje finansowe poprzez pryzmat decyzji strategicznych. Konsekwencją tego jest konieczność formułowania strategii finansowych w poszczególnych obszarach zarządzania finansami. Autorzy poszczególnych rozdziałów, prezentując w sposób interesujący różnorodne strategie finansowe, jednocześnie udowadniają, jak złożony i wielowymiarowy jest proces podejmowania decyzji finansowych. Na uwagę zasługuje także logiczna konsekwencja rozważań, inteligentny podział pracy na części oraz interesująca treść poszczególnych rozdziałów. Atutem publikacji są zaprezentowane w niej analizy przypadków, które stanowią ilustrację dla prezentowanych w niej treści (…)." Anna Wawryszuk-Misztal

Plik:

  • Epub [EPub] Wyzwania strategiczne w zarządzaniu finansami przedsiębiorstwa
  • Mobi [Mobi] Wyzwania strategiczne w zarządzaniu finansami przedsiębiorstwa
  • PDF [PDF] Wyzwania strategiczne w zarządzaniu finansami przedsiębiorstwa

Wydawnictwo:

Difin

Autor:

Wrońska-Bukalska Elżbieta

Rok wydania:

2016-07-07

Język wydania:

polski

Stron:

306

Waga:

7 MB

Język oryginału:

polski

Pobierz Wyzwania strategiczne w zarządzaniu finansami przedsiębiorstwa
V4 Cooperation in Ensuring Cyber Security – Analysis and Recommendations

V4 Cooperation in Ensuring Cyber Security – Analysis and Recommendations

"The V4 Cooperation in Ensuring Cyber Security - Analysis and Recommendations" publication is aimed ...

Istota amerykańskiego sukcesu

Istota amerykańskiego sukcesu

Naród amerykański istnieje niespełna dwa i pół wieku. To w dziejach świata tak niewiele, że gdyby ...

Koszt władzy w polskim samorządzie terytorialnym

Koszt władzy w polskim samorządzie terytorialnym

W publikacji została ukazana rola władzy publicznej w działalności gospodarczej poprzez pryzmat kos...

Dostawcy – jak wybrać właściwie

Dostawcy – jak wybrać właściwie

W Twoim przedsiębiorstwie dział zakupów został wyodrębniony jako oddzielna jednostka? A może sam kup...