Wypracowania Biblia - najważniejsze zagadnienia. Część 1


Opis:

Omówienie postaci biblijnych. Poniższe wypracowanie omawia i prezentuje ważniejsze postacie biblijne, których losy i życiorysy są przywoływane podczas realizacji tematyki w szkołach. Przybliżono sylwetki: Mojżesza, Dawida, Salomona, Ewangelistów. Całość zawiera 434 słowa. Budowa i znaczenie przypowieści biblijnych. Poniższe wypracowanie zawiera omówienie i analizę utworów biblijnych jakimi są przypowieści. Scharakteryzowano budowę oraz znaczenie dzieł. Całość poparto konkretnymi przykładami omawiając: przypowieść o siewcy, przypowieść o synu marnotrawnym, przypowieść o miłosiernym samarytaninie. Całość zawiera 356 słów. Biblia jako dzieło uniwersalne i ponadczasowe. Poniższe wypracowanie udowadnia dlaczego współczesny człowiek powinien poznać Biblię. Dlaczego nazywana jest dziełem uniwersalnym i ponadczasowym. Tematyka ta jest poruszana w klasach liceum i technikum, częstokroć stanowiąc ćwiczenia do prac maturalnych. Tekst szczegółowo realizuje tematykę. Wypracowanie zawiera 401 słów. „Hymn o miłości” i „Pieśń nad pieśniami” – interpretacje utworów biblijnych. Dwie oddzielne interpretacje najsłynniejszych utworów biblijnych. Pierwszy z nich to „Hymn o miłości”, który definiuje cechy prawdziwego uczucia, natomiast „Pieśń nad pieśniami” to opis uczucia jedynie zmysłowego. Tekst zawiera 316 słów. Charakterystyka wybranych postaci biblijnych. Wybitny wkład w rozwój kultury starożytnego wschodu mili starożytni Izraelici . Najstarsze przechowywane do dziś teksty izraelskie zostały zanotowane na tak zwanych : ostrakach to jest glinianych skorupkach. W starożytnym Izraelu istniała już literatura historyczna. Na wiele wieków przed grekami spisywali roczniki i kroniki. Charakterystyka: Hioba, Samsona i Salomona. Składa się z 580 słów. Filozofia św. Augustyna. Poniższe wypracowanie stanowi prezentację filozofii św. Augustyna. Postać ta odegrała znaczącą rolę w epoce średniowiecza. Twierdzenia świętego wpływały bowiem na kształtowanie ówczesnego kształtu wiary i relacji człowiek – Bóg. Głoszone przez niego prawdy pozwalają wyłonić szereg dodatkowych elementów, które sprawiły, że poglądy świętego określano mianem augustynizmu a samą filozofie dramatyczną. W tekście wyjaśniono wszystkie najważniejsze wątki. Całość zawiera 391 słów. „Kwiatki św. Franciszka„ – analiza utworu. Poniższe wypracowanie stanowi analizę i omówienie dzieła „Kwiatki św. Franciszka„. To średniowieczny zbiór opowieści na temat życia świętego Franciszka z Asyżu. Zbiór został stworzony prawdopodobnie na podstawie informacji przekazanych przez jednego z uczniów św. Franciszka obecnie omawia się jego tłumaczenie według Leopolda Staffa. Analizując dzieło należy wyłonić główne elementy nauki świętego: wszechogarniającą miłość, radość i ubóstwo. W wypracowaniu podano wszystkie najważniejsze watki. Całość zawiera 371 słów. Legenda o św. Aleksym. Poniższe wypracowanie stanowi analizę i omówienie legendy o św. Aleksym. Ten średniowieczny utwór zawiera wzór ascety, który potrafił wyzbyć się wszelkich doczesnych dóbr by w cierpieniu zbliżać się do Boga. Omawiając Legendę o św. Aleksym należy również zaznaczyć iż, jest to typowa hagiografia oraz wspomnieć, że obecnie legenda stanowi jeden z zabytków literatury polskiej. W wypracowaniu omówiono treść utworu, zaprezentowano życie świętego wskazano, wszystkie najważniejsze watki. Całość zawiera 352 słowa.

Plik:

  • Epub [EPub] Wypracowania Biblia - najważniejsze zagadnienia. Część 1
  • Mobi [Mobi] Wypracowania Biblia - najważniejsze zagadnienia. Część 1
  • PDF [PDF] Wypracowania Biblia - najważniejsze zagadnienia. Część 1

Wydawnictwo:

Psychoskok

Autor:

Opracowanie zbiorowe

Rok wydania:

2013-09-05

Język wydania:

polski

Stron:

24

Waga:

1 MB

Język oryginału:

Pobierz Wypracowania Biblia - najważniejsze zagadnienia. Część 1
Nie-Boska komedia Zygmunta Krasińskiego. Streszczenie, analiza, interpretacja

Nie-Boska komedia Zygmunta Krasińskiego. Streszczenie, analiza, interpretacja

Szczegółowe i obszerne streszczenie, dokładna analiza, charakterystyka bohaterów, ważne pojęcia niez...

Wesele (Stanisław Wyspiański) - opracowanie

Wesele (Stanisław Wyspiański) - opracowanie

W ebooku znalazły się: - kalendarium życia i twórczości oraz biografia Stanisława Wyspiańskiego; - c...

Wypracowania Jan Kasprowicz - wybór wierszy

Wypracowania Jan Kasprowicz - wybór wierszy

„Święty Boże” analiza i interpretacja hymnu. Wypracowanie zawiera analizę i interpretacje hymnu „Świ...

Wypracowania - Bolesław Prus. Kamizelka

Wypracowania - Bolesław Prus. Kamizelka

Bolesław Prus życiorys i twórczość. Bolesław Prus (Aleksander Głowacki) – życiorys, twórczość public...