Usuwanie związków węgla, azotu i fosforu w systemach oczyszczania ścieków Problemy eksploatacyjne i propozycje rozwiązań technologicznych


Opis:

Tematyka Procesy biologicznego oczyszczania ścieków eksploatowane w sposób właściwy mogą zapewnić całkowite oczyszczenie ścieków i uzyskanie parametrów pozwalających na ich bezpośrednie odprowadzenie do wód powierzchniowych.   Osiągnięcie wydajnej redukcji stężenia związków biogennych i węglowych w wielu przypadkach jest zadaniem bardzo trudnym lub wręcz niemożliwym bez przeprowadzenia odpowiednich zabiegów technologicznych i prac modernizacyjnych. Publikacja przedstawia metody pozwalające na zwiększenie stopnia oczyszczania ścieków, które mogą zostać wprowadzone do istniejących i funkcjonujących obiektów. Poznanie potencjalnych możliwości aplikacyjnych zaprezentowanych urządzeń oraz technologii pozwoli na realną ocenę ich wprowadzenia i zastosowania na konkretnych oczyszczalniach ścieków. Korzyści omawia metody i urządzenia, które pozwalają na zwiększenie stopnia oczyszczania ścieków pod względem degradacji substancji związków organicznych, usunięcia azotu oraz biologicznej precypitacji związków fosforu; pomaga w dobraniu odpowiedniej technologii dla konkretnych oczyszczalni ścieków; przedstawia nowe, niestosowane powszechnie metody; posiada wygodną formę - plik PDF, który ułatwi szybkie wyszukanie informacji.

Plik:

  • Epub [EPub] Usuwanie związków węgla, azotu i fosforu w systemach oczyszczania ścieków Problemy eksploatacyjne i propozycje rozwiązań technologicznych
  • Mobi [Mobi] Usuwanie związków węgla, azotu i fosforu w systemach oczyszczania ścieków Problemy eksploatacyjne i propozycje rozwiązań technologicznych
  • PDF [PDF] Usuwanie związków węgla, azotu i fosforu w systemach oczyszczania ścieków Problemy eksploatacyjne i propozycje rozwiązań technologicznych

Wydawnictwo:

Verlag Dashofer Sp. z o.o.

Autor:

Dębowski Marcin , Zieliński Marcin

Rok wydania:

Język wydania:

polski

Stron:

53

Waga:

4 MB

Język oryginału:

Pobierz Usuwanie związków węgla, azotu i fosforu w systemach oczyszczania ścieków Problemy eksploatacyjne i propozycje rozwiązań technologicznych
Indeks pojęć istotnych w zamówieniach publicznych

Indeks pojęć istotnych w zamówieniach publicznych

Wyjaśnia zagadnienia spotykane w postępowaniu o zamówienia publiczne, jak również nowe pojęcia pojaw...

Bezpieczeństwo transportu morskiego

Bezpieczeństwo transportu morskiego

Dynamiczny rozwój transportu morskiego obserwowany w ostatnich latach związany jest głównie z postęp...

Hydraulika siłowa. Zbiór zadań z rozwiązaniami

Hydraulika siłowa. Zbiór zadań z rozwiązaniami

Książka zawiera zadania dotyczące zagadnień hydrauliki siłowej wraz z rozwiązaniami pozwalającymi na...

Logistyczne spojrzenie na Bydgoszcz

Logistyczne spojrzenie na Bydgoszcz

Niniejsza książka stanowi spis koncepcji dotyczących rozwoju Bydgoszczy. Zaprezentowane treści mają ...