Ulga na dzieci po zmianach


Opis:

Od 1 stycznia 2015 r. zmianie uległy zasady rozliczania oraz wysokość ulgi na dzieci. Nowe regulacje podatnicy powinni stosować już w zeznaniu rocznym za 2014 r. W raporcie przedstawiamy rozwiązanie problemów, jakie wpłynęły do redakcji w tej sprawie, z uwzględnieniem wprowadzonych zmian. Znowelizowane od 1 stycznia 2015 r. przepisy umożliwiają podatnikowi odzyskanie kwoty stanowiącej różnicę między przysługującą mu kwotą ulgi na dziecko a kwotą faktycznie odliczoną w zeznaniu. Z dodanych do art. 27f ust. 8–12 updof wynika wprost, że jeżeli kwota przysługującego odliczenia z tytułu ulgi na dzieci jest wyższa od kwoty ulgi odliczonej w zeznaniu podatkowym, podatnikowi przysługuje kwota stanowiąca różnicę między kwotą przysługującego podatnikowi odliczenia a kwotą odliczoną w zeznaniu podatkowym.

Plik:

  • Epub [EPub] Ulga na dzieci po zmianach
  • Mobi [Mobi] Ulga na dzieci po zmianach
  • PDF [PDF] Ulga na dzieci po zmianach

Wydawnictwo:

Grupa Wydawnicza Infor

Autor:

Kubacki Ryszard

Rok wydania:

2015-09-16

Język wydania:

polski

Stron:

28

Waga:

0 MB

Język oryginału:

polski

Pobierz Ulga na dzieci po zmianach
Ściąga księgowego. Jak przygotować do zamknięcia księgi rachunkowe w jednostkach sektora finansów publicznych

Ściąga księgowego. Jak przygotować do zamknięcia księgi rachunkowe w jednostkach sektora finansów publicznych

Od właściwego zamknięcia ksiąg zależy prawidłowe sporządzenie sprawozdania finansowego. Podane w...

Kodeks cywilny. Komentarz. Część ogólna

Kodeks cywilny. Komentarz. Część ogólna

Komentarz zawiera kompleksowe omówienie przepisów pierwszej księgi kodeksu cywilnego - regulacji o p...

Dostęp do informacji publicznej. Pytania i odpowiedzi. Wzory pism

Dostęp do informacji publicznej. Pytania i odpowiedzi. Wzory pism

Książka stanowi syntetyczne zestawienie najważniejszych zagadnień dotyczących realizacji prawa do in...

Zarys teorii postępowania administracyjnego

Zarys teorii postępowania administracyjnego

W monografii przedstawiono kluczowe problemy postępowania administracyjnego w kontekście zmian zacho...