Szkolne Standardy Jakości Procesu Kształcenia


Opis:

Przedstawiony w książce zestaw standardów i wskaźników stanowi pełną, przemyślaną propozycję, dającą nauczycielom znakomite spojrzenie na jakość ich pracy i jakość uczenia się uczniów. Otrzymują oni racjonalną propozycję do samokontroli i samooceny oraz do obserwowania działań uczniów oraz osiąganych efektów edukacyjnych. [...] do zalet książki zaliczam: - bardzo rzetelny, oparty na bogatej literaturze przegląd problematyki związanej z tworzeniem standardów, - interesujące propozycje procedur jakościowej standaryzacji, - spójną i pożyteczną dla praktyki szkoły koncepcję standardów jakości procesu kształcenia. recenzja nr 2 Recenzja: http://prowincjonalnenauczycielstwo.blogspot.com Kiedyś szkoła miała dwa zadania: uczyć i wychowywać. Teraz, wraz ze zmianami społecznymi, kulturowymi, politycznymi, szkoła oprócz swoich podstawowych zadań: edukacji, wychowania i opieki zaczyna rozwijać swoją (o ile mogę tak spersonifikować) samoświadomość. W oświacie nastąpił zwrot ku uczniowi i jego rodzicom, którzy nazywani są klientami, ku temu, by nie tylko edukować, ale by czynić to konkurencyjnie wobec innych szkół w zakresie jakości. Szkoły zatem mierzą jakość swojej pracy, kuratoria mierzą jakość pracy szkół, a zrozumienie tego jak się mierzy jakość i po co, tak naprawdę, ją się mierzy, zdecydowanie ułatwi czytelnikowi książka Marii Koszmider. Publikacja „Szkolne standardy…” pozwala ukierunkować badania prowadzone w szkołach, odpowiednio je zaplanować. Autorka prowadzi nas przez zasady określania standardów, podpowiada jak je tworzyć i w jaki sposób sprawdzać ich osiągnięcie w placówce. Gdyby komuś dociekliwemu było mało wiadomości przekazanych przez autorkę, objaśnia ona również jak zbadać jakość procesu kształcenia i jak zanalizować wyniki badań. Na koniec (ale jeszcze przed bibliografią) Maria Koszmider formułuje postulaty dotyczące szkolnych standardów jakości procesu kształcenia, co stanowi doskonale podsumowanie naukowego wywodu. Ta książka powinna trafić do bibliotek szkolnych, na półkę „Polecane nauczycielom”.  

Plik:

  • Epub [EPub] Szkolne Standardy Jakości Procesu Kształcenia
  • Mobi [Mobi] Szkolne Standardy Jakości Procesu Kształcenia
  • PDF [PDF] Szkolne Standardy Jakości Procesu Kształcenia

Wydawnictwo:

Oficyna Wydawnicza Impuls

Autor:

Koszmider Maria

Rok wydania:

2010-09-07

Język wydania:

polski

Stron:

118

Waga:

0 MB

Język oryginału:

Pobierz Szkolne Standardy Jakości Procesu Kształcenia
Sprawdziany. Przyroda. Klasa 6. Sukces w nauce

Sprawdziany. Przyroda. Klasa 6. Sukces w nauce

Tematycznie ułożone sprawdziany z przyrody dla klasy szóstej: 1. Ziemia we wszechświecie 2. Lądy...

Paradygmaty Współczesnej Dydaktyki

Paradygmaty Współczesnej Dydaktyki

Książka jest próbą rekonstrukcji źródeł teoretycznych i metodologicznych dydaktyki jako subdyscyplin...

Historia. Poradnik maturalny

Historia. Poradnik maturalny

Matura z historii jeszcze nigdy nie była tak prosta! Jak i z czego przygotować się do matury? Jak tr...

Wychowawca i zespół wychowawców w roku szkolnym 2013/2014 - powołanie, zadania, harmonogram prac

Wychowawca i zespół wychowawców w roku szkolnym 2013/2014 - powołanie, zadania, harmonogram prac

W książce Wychowawca i zespół wychowawców w roku szkolnym 2013/2014 znajdziesz wskazówki dotyczące z...