Statystyka opisowa


Opis:

Podejmowanie prawidłowych decyzji gospodarczych, demograficznych, społecznych itp. wymaga znajomości metod ilościowych, stąd statystyka opisowa jest ważnym przedmiotem, uwzględnionym w programach nauczania wyższych uczelni. Statystyka opisowa zajmuje się problemami programowania badań statystycznych, metodami obserwacji statystycznej, sposobami opracowywania i prezentacji materiału statystycznego oraz sumaryczną charakterystyką właściwości zbioru danych. Uzupełnieniem podręcznika Statystyka opisowa jest Statystyka matematyczna. W tej drugiej książce przedstawiono metody estymacji i weryfikacji hipotez o całej zbiorowości na podstawie wybranej w sposób losowy pewnej jej części. Oceniana praca pt. „Statystyka opisowa” kwalifikuje się jako podręcznik do przedmiotu o tej samej nazwie, bowiem zawiera wszystkie zagadnienia ujęte w ministerialnych standardach kształcenia dla kierunków ekonomicznych z zakresu statystyki opisowej. Książka napisana jest jasnym, przystępnym i zrozumiałym językiem. Cenną zaletą pracy jest uwzględnienie dużej liczby przykładów wraz z rozwiązaniami, które pozwalają prześledzić tok rozumowania i obliczeń, tak aby student mógł samodzielnie przygotować się do sprawdzianów i egzaminu. Autor podaje w każdym przypadku jasną interpretację merytoryczną (ekonomiczną) uzyskanych wyników, co pozwala na zrozumienie praktycznych aspektów stosowania metod statystycznych w różnego rodzaju analizach. Prof. dr hab. Anna Malina Katedra Statystyki Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Plik:

  • Epub [EPub] Statystyka opisowa
  • Mobi [Mobi] Statystyka opisowa
  • PDF [PDF] Statystyka opisowa

Wydawnictwo:

Wydawnictwo C.H. Beck

Autor:

Sobczyk Mieczysław

Rok wydania:

2010-11-22

Język wydania:

polski

Stron:

242

Waga:

3 MB

Język oryginału:

Pobierz Statystyka opisowa
To, co powiesz, może zmienić świat.. O języku pokoju w świecie konfliktów

To, co powiesz, może zmienić świat.. O języku pokoju w świecie konfliktów

Autor pokazuje jak rozwinąć wewnętrzną świadomość pokoju zakorzenionego w języku, którego używamy na...

Prawo Unii Europejskiej po Traktacie z Lizbony

Prawo Unii Europejskiej po Traktacie z Lizbony

Podręcznik „Prawo Unii Europejskiej po Traktacie z Lizbony” omawia kompleksowo funkcjonowanie Unii E...

Podstawy Prawa Własności Intelektualnej

Podstawy Prawa Własności Intelektualnej

Publikacja stanowi kompendium podstawowej wiedzy na temat prawa własności intelektualnej. Szczególny...

Na płonącej Ukrainie. Dzieje Kozaczyzny 1648-1651

Na płonącej Ukrainie. Dzieje Kozaczyzny 1648-1651

Autor na podstawie bogatej bazy źródłowej snuje bezstronną i szczegółową opowieść o wydarzeniach z l...