Środek karny pozbawienia praw publicznych w polskim prawie karnym


Opis:

Monografie Prawnicze to seria, w której ukazują się publikacje omawiające w wyczerpujący sposób określone instytucje czy zagadnienia prawne. Adresujemy ją przede wszystkim do prawników poszukujących wnikliwego ujęcia tematu, łączącego teorię (poglądy doktryny, elementy prawnoporównawcze) i praktykę (bogaty wybór orzecznictwa). A tego – ze względu na brak miejsca – nie znajdziemy nawet w komentarzach. Przedmiotem opracowania jest kompleksowa analiza pozbawienia praw publicznych w polskim prawie karnym. Celem pracy jest przede wszystkim uchwycenie istoty tego środka karnego. Jej analiza pozwala na określenie całej dolegliwej treści, jak również na zdefiniowanie funkcji stawianych przed tym instrumentem polityki karnej. W pracy została także poruszona problematyka przesłanek jego orzekania, w szczególności zaś budzącej najwięcej kontrowersji w doktrynie i orzecznictwie przesłanki podmiotowej w postaci motywacji zasługującej na szczególne potępienie. Podjęta została także próba odpowiedzi na pytanie o przyszłość tego środka karnego w polskim prawie karnym. W tym świetle celowe było rozważenie, czy niektóre składniki jego treści nie pozostają w sprzeczności ze standardami konstytucyjnymi, dotyczącymi praw człowieka i obywatela. W niniejszej publikacji zawarto także rozważania dotyczące pozbawienia praw publicznych na gruncie prawa karnego skarbowego, prawa nieletnich oraz wojskowego prawa karnego, jak również odnoszące się do jego wykonania. W polskim prawie karnym aktualny kształt tego środka penalnego uwarunkowany jest historycznie, stąd też zasadne było przedstawienie jego ewolucji.

Plik:

  • Epub [EPub] Środek karny pozbawienia praw publicznych w polskim prawie karnym
  • Mobi [Mobi] Środek karny pozbawienia praw publicznych w polskim prawie karnym
  • PDF [PDF] Środek karny pozbawienia praw publicznych w polskim prawie karnym

Wydawnictwo:

Wydawnictwo C.H. Beck

Autor:

Szeleszczuk Damian

Rok wydania:

2013-08-16

Język wydania:

polski

Stron:

315

Waga:

1 MB

Język oryginału:

Pobierz Środek karny pozbawienia praw publicznych w polskim prawie karnym
Zaawansowana rachunkowość finansowa podmiotów leczniczych

Zaawansowana rachunkowość finansowa podmiotów leczniczych

Książka stanowi kompendium wiedzy o systemie rachunkowości podmiotów leczniczych: publicznych, przed...

Prawo Europejskie. Zbiór przepisów

Prawo Europejskie. Zbiór przepisów

Publikacja zawiera między innymi: Traktat o Unii Europejskiej; Traktat o funkcjonowaniu Unii Europe...

Instytucje rynku farmaceutycznego

Instytucje rynku farmaceutycznego

W książce szczegółowo omówiono całość zagadnień systemu prawa farmaceutycznego w Polsce i w Unii Eur...

Polska i europejska reforma ochrony danych osobowych

Polska i europejska reforma ochrony danych osobowych

W monografii zostały omówione niezwykle istotne z praktycznego punktu widzenia zagadnienia dotyczące...