Socjobiologiczna koncepcja ludzkiej natury


Opis:

W celu zrealizowania sokratejskiego przykazania: Poznaj samego siebie należy odpowiedzieć na pytanie o naturę ludzką. Co to bowiem znaczy: poznaj samego siebie? Oznacza to: poznaj swoją naturę. Rzecz jasna, należy rozeznać, jaki wpływ na człowieka ma kultura, a jaki geny. Czy jednak trzeba uciekać się do nauk biologicznych, aby wyjaśnić naturę ludzką? Czy nie wystarczy przyjrzeć się kulturze, w której ludzkie życie jest zanurzone i która, jak twierdzą niektórzy, całkowicie zerwała związek z tym, co biologiczne? Jak pisał Comte: „Trzeba uciekać się do praw rządzących naturą ludzką, których całokształt, utrzymujący się stale w ciągu społecznej ewolucji, dostarcza środków sprawdzenia dla analizy socjologicznej. Skoro zjawisko społeczne ujęte totalnie jest po prostu tylko rozwojem ludzkości, w którym nie powstają żadne nowe zdolności, to wszystkie odkryte przez obserwacje przyrody dyspozycje powinny się odnaleźć chociaż w zarodku we wzorze, który biologia ułożyła zawczasu dla socjologii, w celu ograniczenia jej mimowolnych pomyłek”. Kluczowe wydaje się tu rozstrzygnięcie kwestii, czy kultura, rozumiana jako całokształt duchowego i materialnego dorobku ludzkości, ma związek z biologią człowieka. Czy też należy uznać, że obraz człowieka jako jednego z wielu gatunków zwierząt, gatunku o łacińskiej nazwie Homo sapiens (którą przecież sam sobie nadał), nie ukazuje pełni natury ludzkiej? Czy należy go uzupełnić, czy może zastąpić obrazem człowieka jako istoty wyzwolonej z wrodzonych skłonności oraz genetycznie zadanych predyspozycji? Aby podać pełny obraz ludzkiej natury, należy skorzystać z wiedzy o człowieku, jakiej dostarczają różne dziedziny nauki. Celem niniejszej książki jest ukazanie spojrzenia socjobiologicznego na to zagadnienie, obejmującego określenie relacji między ewolucją genetyczną a kulturą, przedstawienie biologicznych uwarunkowań społecznych zachowań człowieka i możliwych tego praktycznych konsekwencji. Książka jest poprawioną wersją rozprawy doktorskiej autora. Rozprawa była napisana pod opieką naukową prof. dr hab. Zdzisławy Piątek z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie i obroniona w 2009 roku na Wydziale Filozoficznym UJ.

Plik:

  • Epub [EPub] Socjobiologiczna koncepcja ludzkiej natury
  • Mobi [Mobi] Socjobiologiczna koncepcja ludzkiej natury
  • PDF [PDF] Socjobiologiczna koncepcja ludzkiej natury

Wydawnictwo:

My Book

Autor:

Sikora Rafał

Rok wydania:

Język wydania:

polski

Stron:

177

Waga:

1 MB

Język oryginału:

Pobierz Socjobiologiczna koncepcja ludzkiej natury
Ratuj maluchy. Rodzicielska rewolucja

Ratuj maluchy. Rodzicielska rewolucja

Inicjatorzy akcji „Ratuj maluchy” ujawniają jej kulisy. Czy dwoje młodych ludzi ze zwykłego blokowis...

Społeczne piętno eurosieroctwa

Społeczne piętno eurosieroctwa

Włączenie Polski do struktur Unii Europejskiej stało się bezpośrednim i/lub pośrednim źródłem wielu...

Brexit

Brexit

Tego się nie spodziewaliśmy. Michał Sutowski przed referendum rozważał scenariusze po różnych jego w...

Kto rządzi w Korei Północnej?

Kto rządzi w Korei Północnej?

"Praca Nicolasa Leviego: „Kto rządzi w Korei  Północnej?” jest dziełem pionierskim w polskiej litera...