Semantyczne i pragmatyczne aspekty komunikacji. Od deminutywów do gestów


Opis:

Niniejszy tom jest zbiorem tekstów poświęconych wybranym współczesnym tendencjom w badaniach nad semantycznymi i pragmatycznymi zagadnieniami szeroko rozumianej komunikacji. Najnowsze analizy z zakresu językoznawstwa, filozofii języka i teorii komunikacji wyraźnie wskazują, że głównym źródłem trudności o charakterze teoretycznym i metodologicznym w badaniach semantycznych są niejasne (a może nawet trudne do ustalenia) granice pomiędzy semantyką a pragmatyką. Badanie tych trudności jest jednym z motywów spajających przedstawione opracowania. Jednocześnie zebrane teksty w znaczący sposób różnią się między sobą pod wieloma względami. Autorzy reprezentują odmienne podejścia teoretyczne i tradycje filologiczne, a ich badania obejmują dane z różnych języków (polskiego, angielskiego, hiszpańskiego i rosyjskiego). Poszczególne rozdziały publikacji umożliwiają zorientowanie się w szerokim spektrum obszarów badawczych – od deminutywów, poprzez wyrażenia o tzw. znaczeniu ogólnym, profile komunikacyjne, język potoczny i perspektywę, aż po rolę gestów w komunikacji. Całość może stanowić przyczynek do współczesnych badań semantycznych i pragmatycznych, zarówno w kontekście językoznawczym, jak i w wymiarze interdyscyplinarnym.

Plik:

  • Epub [EPub] Semantyczne i pragmatyczne aspekty komunikacji. Od deminutywów do gestów
  • Mobi [Mobi] Semantyczne i pragmatyczne aspekty komunikacji. Od deminutywów do gestów
  • PDF [PDF] Semantyczne i pragmatyczne aspekty komunikacji. Od deminutywów do gestów

Wydawnictwo:

Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

Autor:

Opracowanie zbiorowe

Rok wydania:

2015-03-31

Język wydania:

polski

Stron:

119

Waga:

1 MB

Język oryginału:

polski

Pobierz Semantyczne i pragmatyczne aspekty komunikacji. Od deminutywów do gestów
Kryzys banków centralnych. Skutki stopy procentowej bliskiej zera

Kryzys banków centralnych. Skutki stopy procentowej bliskiej zera

"Niekonwencjonalna polityka pieniężna (długotrwałe utrzymywanie stóp procentowych bliskich zeru oraz...

Sprawozdawczość budżetowa 2014. Nowe wytyczne, aktualne procedury, przykłady wypełnionych formularzy

Sprawozdawczość budżetowa 2014. Nowe wytyczne, aktualne procedury, przykłady wypełnionych formularzy

Począwszy od sprawozdań za 2014 rok, podmioty należące do sektora publicznego powinny opracowywać j...

Relacje podmiotów rynkowych w warunkach zmian

Relacje podmiotów rynkowych w warunkach zmian

W polskiej praktyce gospodarczej obserwuje się dynamiczny rozwój rozmaitych więzi (relacji) między p...

Bezpieczeństwo systemów informacyjnych

Bezpieczeństwo systemów informacyjnych

Przewodnik pokazuje: jak interpretować kwestie bezpieczeństwa systemów informacyjnych od ryzyka poc...