Semantyczne i pragmatyczne aspekty komunikacji. Od deminutywów do gestów


Opis:

Niniejszy tom jest zbiorem tekstów poświęconych wybranym współczesnym tendencjom w badaniach nad semantycznymi i pragmatycznymi zagadnieniami szeroko rozumianej komunikacji. Najnowsze analizy z zakresu językoznawstwa, filozofii języka i teorii komunikacji wyraźnie wskazują, że głównym źródłem trudności o charakterze teoretycznym i metodologicznym w badaniach semantycznych są niejasne (a może nawet trudne do ustalenia) granice pomiędzy semantyką a pragmatyką. Badanie tych trudności jest jednym z motywów spajających przedstawione opracowania. Jednocześnie zebrane teksty w znaczący sposób różnią się między sobą pod wieloma względami. Autorzy reprezentują odmienne podejścia teoretyczne i tradycje filologiczne, a ich badania obejmują dane z różnych języków (polskiego, angielskiego, hiszpańskiego i rosyjskiego). Poszczególne rozdziały publikacji umożliwiają zorientowanie się w szerokim spektrum obszarów badawczych – od deminutywów, poprzez wyrażenia o tzw. znaczeniu ogólnym, profile komunikacyjne, język potoczny i perspektywę, aż po rolę gestów w komunikacji. Całość może stanowić przyczynek do współczesnych badań semantycznych i pragmatycznych, zarówno w kontekście językoznawczym, jak i w wymiarze interdyscyplinarnym.

Plik:

  • Epub [EPub] Semantyczne i pragmatyczne aspekty komunikacji. Od deminutywów do gestów
  • Mobi [Mobi] Semantyczne i pragmatyczne aspekty komunikacji. Od deminutywów do gestów
  • PDF [PDF] Semantyczne i pragmatyczne aspekty komunikacji. Od deminutywów do gestów

Wydawnictwo:

Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

Autor:

Opracowanie zbiorowe

Rok wydania:

2015-03-31

Język wydania:

polski

Stron:

119

Waga:

1 MB

Język oryginału:

polski

Pobierz Semantyczne i pragmatyczne aspekty komunikacji. Od deminutywów do gestów
Marketingowe strategie internacjonalizacji polskich przedsiębiorstw. Podejście holistyczne

Marketingowe strategie internacjonalizacji polskich przedsiębiorstw. Podejście holistyczne

W książce przedstawiono kompleksowy model marketingowej strategii internacjonalizacji przedsiębiorst...

Zróżnicowanie dostępności transportowej miast w województwie łódzkim

Zróżnicowanie dostępności transportowej miast w województwie łódzkim

W książce opisano dostępność transportową miast w województwie łódzkim, którą należy postrzegać jako...

Creditmetrics a portfel kredytów zagrożonych

Creditmetrics a portfel kredytów zagrożonych

"Konkurencja na polskim rynku kredytowym nie jest jeszcze na tyle silna, aby skłaniać instytucje fin...

Sukcesja w rodzinie biznesowej

Sukcesja w rodzinie biznesowej

W Polsce rozpoczęła się pierwsza duża zmiana pokoleniowa w biznesie. Dzieci dynamicznych przedsiębio...