Ścieżki niepowodzeń gospodarczych. Redukcja zagrożenia niepowodzeniem jako element strategii małej firmy


Opis:

Celem pracy było wyodrębnienie składowych mających wpływ na wystąpienie zdarzeń powodujących wejście firmy na ścieżki niepowodzenia gospodarczego, identyfikacja przebiegu tych ścieżek oraz zaproponowanie sposobów ograniczenia zagrożenia niepowodzeniem dla małych firm. Podjęta w niej problematyka ma duże znaczenie dla teorii i praktyki zarządzania. Książka zawiera wiele interesujących elementów oraz nowatorskich ujęć. Obejmuje obszerną, wielowymiarową analizę zjawiska niepowodzenia gospodarczego w małej firmie, uwzględniającą zarówno czynniki sprawcze, cykle przebiegu niepowodzeń i porażek biznesowych, jak i strategie ich eliminowania. Może być z powodzeniem adresowana do szerokiego kręgu czytelników – zaczynając od środowisk przedsiębiorców, kadr kierowniczych w MŚP, poprzez urzędników kreujących otoczenie regulacyjne, po badaczy i analityków z zakresu zarządzania ryzykiem i zarządzania strategicznego, środowiska akademickie i studentów. Zawiera opis dotyczący przebiegu niepowodzeń w badanych firmach. Przedstawiony schemat przeprowadzenia badań jakościowych jest modelowy. Lektura pogłębi naszą wiedzę i doświadczenia w zakresie sprawności małych firm oraz ich reaktywności na kryzys i niepowodzenia.

Plik:

  • Epub [EPub] Ścieżki niepowodzeń gospodarczych. Redukcja zagrożenia niepowodzeniem jako element strategii małej firmy
  • Mobi [Mobi] Ścieżki niepowodzeń gospodarczych. Redukcja zagrożenia niepowodzeniem jako element strategii małej firmy
  • PDF [PDF] Ścieżki niepowodzeń gospodarczych. Redukcja zagrożenia niepowodzeniem jako element strategii małej firmy

Wydawnictwo:

Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

Autor:

Ropęga Jarosław

Rok wydania:

2015-05-14

Język wydania:

polski

Stron:

276

Waga:

7 MB

Język oryginału:

polski

Pobierz Ścieżki niepowodzeń gospodarczych. Redukcja zagrożenia niepowodzeniem jako element strategii małej firmy
Polityczna kreacja ładu ekonomicznego. Teoria i praktyka

Polityczna kreacja ładu ekonomicznego. Teoria i praktyka

Władza polityczna posiada współcześnie ogromny wpływ na kreowanie wielu aspektów rzeczywistości gosp...

Kapitał ludzki a wzrost gospodarczy w Polsce

Kapitał ludzki a wzrost gospodarczy w Polsce

Publikacja podejmuje bardzo istotny temat zarówno dla współczesnej teorii wzrostu gospodarczego, jak...

Kanały dystrybucji – kształtowanie relacji. Rozdział 1

Kanały dystrybucji – kształtowanie relacji. Rozdział 1

Książka Zbigniewa Spyry jest jedną z nielicznych na polskim rynku publikacji podejmujących problemat...

Kanały dystrybucji - kształtowanie relacji. Rozdział 2

Kanały dystrybucji - kształtowanie relacji. Rozdział 2

Książka Zbigniewa Spyry jest jedną z nielicznych na polskim rynku publikacji podejmujących problemat...