Prekolumbijski „image” Peru


Opis:

Celem niniejszej książki jest próba ukazania, w jaki sposób odkrywana i rekonstruowana, przedhiszpańska przeszłość Peru stała się podstawą kształtowania tożsamości narodowej mieszkańców Peru w ciągu XIX wieku oraz jednym z najważniejszych elementów w procesie restauracji narodu peruwiańskiego w pierwszej połowie wieku XX. Autorka omawia najważniejsze zjawiska życia politycznego i kulturalnego Peru od początków uzyskania niepodległości (trudny przebieg formowania się narodu peruwiańskiego oraz niezwykle dynamiczny rozwój nowej na kontynencie amerykańskim dyscypliny naukowej – archeologii, której towarzyszył rozwój muzealnictwa i ustawodawstwa na rzecz ochrony dziedzictwa historycznego), jak również zjawiska, które nierozerwalnie wiązały się z tymi procesami w pierwszych dekadach XX wieku (kreowanie tradycji narodowej i konstruowanie wyobrażeń na temat przeszłości narodu peruwiańskiego, kształtowanie kanonu sztuki narodowej Peru czy modernizacja kraju w oparciu o jego oryginalną, rdzennie amerykańską tradycję). Co zyskano dzięki prekolumbijskiemu image narodu peruwiańskiego? „Złotą epokę”, mitycznych przodków, argument „długiego trwania” i podstawy jedności narodu – wszystkie te elementy, które pojawiają się w niemal każdej definicji nowocześnie rozumianego narodu i wydają się być niezbędnymi dla jego trwania.

Plik:

  • Epub [EPub] Prekolumbijski „image” Peru
  • Mobi [Mobi] Prekolumbijski „image” Peru
  • PDF [PDF] Prekolumbijski „image” Peru

Wydawnictwo:

TAiWPN Universitas Kraków

Autor:

Kania Marta

Rok wydania:

2012-10-19

Język wydania:

polski

Stron:

366

Waga:

1 MB

Język oryginału:

Pobierz Prekolumbijski „image” Peru
Zrozumieć przemijanie

Zrozumieć przemijanie

Wiele rzeczy zakładamy, przejmujemy od innych, przyjmujemy za oczywiste – nie wiedząc o tym. Właśnie...

Biblia w zarysie. Nowy Testament

Biblia w zarysie. Nowy Testament

Chcieliśmy, aby to opracowanie uczyniło Pismo Święte, szczególnie Nowy Testament, bardziej przystępn...

Poznaj, aby uwierzyć. Liturgia Mszy Świętej

Poznaj, aby uwierzyć. Liturgia Mszy Świętej

Dobra znajomość liturgii Mszy Świętej, rozumienie poszczególnych jej części, modlitw i obrzędów pozw...

Zeszyt historyczny. Broń II Wojny Światowej

Zeszyt historyczny. Broń II Wojny Światowej

42 rodzaje oręża. Mamy tu oręż od pistoletów maszynowych po lotniskowce. Obok samolotów oraz czołgó...