Partnerstwo publiczno-prywatne. Przesłanki, możliwości, bariery. Rozdział 1


Opis:

W pracy przedstawiono główne zagadnienia związane z organizowaniem i prowadzeniem przedsięwzięć partnerstwa publiczno-prywatnego, zwracając szczególną uwagę na konieczność ich zabezpieczenia przed wystąpieniem skutków wynikających w rozbieżności celów partycypujących stron. Praca adresowana jest specjalistów-praktyków i pracowników naukowych zajmujących się zagadnieniami finansów publicznych i efektywności inwestycji. Może okazać się pomocna także praktykom i przedstawicielom władz publicznych, szczególnie szczebla samorządowego, przy rozstrzyganiu zasadności włączania sektora prywatnego w sferę zarezerwowaną konstytucyjnie do obowiązków sektora publicznego.

Plik:

  • Epub [EPub] Partnerstwo publiczno-prywatne. Przesłanki, możliwości, bariery. Rozdział 1
  • Mobi [Mobi] Partnerstwo publiczno-prywatne. Przesłanki, możliwości, bariery. Rozdział 1
  • PDF [PDF] Partnerstwo publiczno-prywatne. Przesłanki, możliwości, bariery. Rozdział 1

Wydawnictwo:

CeDeWu Sp. z o.o.

Autor:

Brzozowska Krystyna

Rok wydania:

2016-05-02

Język wydania:

polski

Stron:

34

Waga:

0 MB

Język oryginału:

polski

Pobierz Partnerstwo publiczno-prywatne. Przesłanki, możliwości, bariery. Rozdział 1
Konsolidacja a efektywność banków w Polsce. Rozdział 2

Konsolidacja a efektywność banków w Polsce. Rozdział 2

Kwestia połączeń i fuzji przedsiębiorstw bankowych dążących do poprawy konkurencyjności należała do ...

Finanse w nowoczesnej gospodarce

Finanse w nowoczesnej gospodarce

Przepływy finansowe we współczesnej gospodarce odgrywają szczególną rolę. Stanowią swoistego rodzaju...

Wartość płynności w bieżącym zarządzaniu finansami. Rozdział 5

Wartość płynności w bieżącym zarządzaniu finansami. Rozdział 5

Jednym z wielu obszarów zarządzania przedsiębiorstwem, jest zarządzanie finansami przedsiębiorstwa. ...

Usługi biznesowe oparte na wiedzy. Wpływ na konkurencyjność gospodarki na przykładzie wybranych krajów Unii Europejskiej

Usługi biznesowe oparte na wiedzy. Wpływ na konkurencyjność gospodarki na przykładzie wybranych krajów Unii Europejskiej

Postęp techniczny sprawił jednak, że współczesne gospodarki zaczęły przekształcać się w gospodarki o...