Motywacyjna rola dramy w glottodydaktyce


Opis:

„Motywacyjna rola dramy w glottodydaktyce” to próba nowego spojrzenia na proces uczenia się języka angielskiego perspektywy psychopedagogicznej, a także inną analizę motywacji wewnętrznej, która jest przedmiotem wielu publikacji czysto psychologicznych. Prowadząc badania nad motywacją wewnętrzną, w książce tej uwzględniono również taką właściwość jak poczucie kontroli jednostki oraz typ osobowości ucznia. Książka jest próbą odpowiedzi na pytanie: jak stymulować motywację do nauki języka obcego, jak rozbudzić rzeczywiste zainteresowanie językiem obcym. Drama będąca głównym zagadnieniem niniejszej pozycji wydaje się odpowiedzią na postawione pytania. Drama to niekonwencjonalny, twórczy sposób nauki poprzez aktywną identyfikację z wyobrażonymi rolami i sytuacjami. Drama to metoda nauczanie, która uwzględnia wiedzę o uczącym się, procesie uczenia się oraz rzeczywistości społecznej, w jakiej żyjemy. Nauka języka obcego to proces interakcji i komunikacji pomiędzy nauczycielem a uczniem, będący odbiciem zróżnicowanych stanów emocjonalnych i intelektualnych wobec konkretnych sytuacji. Wiele osób niechętnie konwersuje w języku obcym, bo brak wiedzy i świadomość popełnionych błędów wprawiają je w zakłopotanie. Zaletą dramy jest to, że nadaje ona sytuacji dynamiczne, interpersonalne tło, które wymaga od uczestnika natychmiastowej odpowiedzi. Uczestnicząc w niej, uczniowie często zapominają o brakach językowych, przełamują lęk i optymalnie wykorzystują posiadane wiadomości. Niniejsza książka to próba twórczego spojrzenia na proces uczenia się języków obcych oraz propozycje praktycznych rozwiązań pedagogiczno-metodycznych.

Plik:

  • Epub [EPub] Motywacyjna rola dramy w glottodydaktyce
  • Mobi [Mobi] Motywacyjna rola dramy w glottodydaktyce
  • PDF [PDF] Motywacyjna rola dramy w glottodydaktyce

Wydawnictwo:

Oficyna Wydawnicza Impuls

Autor:

Gałązka Alicja

Rok wydania:

2010-09-03

Język wydania:

polski

Stron:

144

Waga:

0 MB

Język oryginału:

polski

Pobierz Motywacyjna rola dramy w glottodydaktyce
Ortografia dla dzieci 8-10 lat. Przymiotniki, rzeczowniki, czasowniki, liczebniki, przysłówki

Ortografia dla dzieci 8-10 lat. Przymiotniki, rzeczowniki, czasowniki, liczebniki, przysłówki

Zbiór różnorodnych i bardzo ciekawych zadań do ćwiczenia ortografii dla dzieci w wieku 8-10 lat. Pop...

Ortografia dla dzieci 8-10 lat. Rz, ż, spółgłoski miękkie, głoski dźwięczne, wielka i mała litera

Ortografia dla dzieci 8-10 lat. Rz, ż, spółgłoski miękkie, głoski dźwięczne, wielka i mała litera

Zbiór różnorodnych i bardzo ciekawych zadań do ćwiczenia ortografii (rz, ż, zmiękczenia, głoski dźwi...

Sprawdziany. Język polski, środowisko. Klasa 1

Sprawdziany. Język polski, środowisko. Klasa 1

Sprawdziany, opracowane przez nauczycielki z wieloletnim doświadczeniem, przeznaczone są dla uczniów...

Sprawdziany. Biologia. Gimnazjum. Klasa 2

Sprawdziany. Biologia. Gimnazjum. Klasa 2

Tematycznie ułożone sprawdziany z biologii (z kartami odpowiedzi) dla klasy drugiej gimnazjum: Odżyw...