Cyfrowi kolaboranci. Tłumacze hobbyści w społeczeństwie sieciowym


Opis:

W krajach rozwijających się – takich jak Polska – aspirujących do podobnego jak zachodni poziomu kulturowej konsumpcji, internet stał się głównym narzędziem wypełniającym lukę w oficjalnych kanałach dystrybucji. Konsumenci kultury popularnej nie tylko odbierają jej treści, ale coraz częściej są ich aktywnymi twórcami. Interpretując, tworząc fanowskie adaptacje, dystrybuując zawartość kulturowych komunikatów, stają się częścią szerokiego procesu uczestnictwa w kulturze. Dla wielu z nich partycypacja kulturowa nie byłaby jednak w pełni możliwa, gdyby nie przekład obcojęzycznych treści. Stąd tłumaczenia, zwłaszcza tłumaczenia audiowizualne, stają się kluczowe dla poszerzania zakresu dostępu do kultury. Społeczność wykonująca tego rodzaju tłumaczenia za pośrednictwem internetu stanowi specyficzną wspólnotę. Posiada ona własny etyczny kodeks, a jej członkowie podejmują się dobrowolnej, niehierarchicznej, spontanicznej współpracy. Tej właśnie wspólnocie poświęcona jest niniejsza książka.  Nie jest to jednak pozycja odwołująca się jedynie do materiału empirycznego. Ten ostatni stanowi najważniejszą część książki dokumentującą – przy pomocy socjologicznych narzędzi analizy – procesy grupowe zachodzące wśród tłumaczy hobbystów. Jednakże referowane tu badania stanowią dla autora pretekst do rozważań o bardziej ogólnym charakterze. Czytelnik znajdzie w niniejszej publikacji próbę zmierzenia się z aktualnymi problematami charakterystycznymi nie tylko dla socjologii. Wśród podjętych tu tematów znajdują się: zagadnienie własności intelektualnej, zróżnicowanie społeczne w obliczu ofensywy nowych mediów, nowe formy gospodarowania i świadczenia pracy oraz tytułowy sieciowy charakter współczesnych społeczeństw. Publikacji tej można więc przypisać trzy zasadnicze cele; propedeutyczny, polemiczny (względem niektórych popularnych koncepcji odnoszących się do ww. zagadnień) oraz stricte naukowy.

Plik:

  • Epub [EPub] Cyfrowi kolaboranci. Tłumacze hobbyści w społeczeństwie sieciowym
  • Mobi [Mobi] Cyfrowi kolaboranci. Tłumacze hobbyści w społeczeństwie sieciowym
  • PDF [PDF] Cyfrowi kolaboranci. Tłumacze hobbyści w społeczeństwie sieciowym

Wydawnictwo:

My Book

Autor:

Mika Bartosz

Rok wydania:

2013-12-19

Język wydania:

polski

Stron:

341

Waga:

2 MB

Język oryginału:

polski

Pobierz Cyfrowi kolaboranci. Tłumacze hobbyści w społeczeństwie sieciowym
Psychologia ekonomiczna

Psychologia ekonomiczna

Nowoczesny przegląd najważniejszych zagadnień z zakresu psychologii ekonomicznej, a także dziedzin p...

Dojrzałość

Dojrzałość

Żyjemy w kulturze, w której rządzi kult młodości. Medycyna estetyczna i farmakologia pomagają nam na...

Antropologia kulturowa. Część I

Antropologia kulturowa. Część I

Dwuczęściowa "Antropologia kulturowa" jest opracowaniem podręcznikowym przeznaczonym dla dydaktyczny...

Blaski i cienie życia małżonków. Z notatnika psychologa

Blaski i cienie życia małżonków. Z notatnika psychologa

„Blaski i cienie życia małżonków to opis złożoności życia małżeńskiego, wielu przeciwstawnych doświa...