Bezpieczeństwo transportu morskiego


Opis:

Dynamiczny rozwój transportu morskiego obserwowany w ostatnich latach związany jest głównie z postępującym procesem europeizacji i globalizacji stosunków gospodarczych i zwiększeniem wolumenu wymiany międzynarodowej w obrotach handlu zagranicznego. Gross tej wymiany odbywa się za pomocą transportu morskiego. Czynniki te powodują, że statek z ładunkiem nabiera coraz większej wartości, nawet jeden kontenerowiec klasy Triple-E może oddziaływać na status regionalnych procesów gospodarczych i tym samym staje się łatwym i „miękkim” celem dla istniejących zagrożeń asymetrycznych, a także potencjalnym „sprawcą” katastrofalnych skutków dla środowiska naturalnego w przypadku dużych katastrof ekologicznych. Ta, w gruncie rzeczy prosta konstatacja, legła u podstaw znacznie bardziej skomplikowanych i różnorodnych koncepcji odnoszących się do bezpieczeństwa w żegludze i szerzej rozumianym transporcie morskim. Poziom tego bezpieczeństwa jest determinowany zdolnością d o identyfikacji zagrożeń oraz konsekwencją społeczności międzynarodowej w budowaniu zintegrowanych systemów przeciwdziałania, które muszą przynieść nowe standardy bezpieczeństwa transportu morskiego w nadchodzących latach. Celem niniejszej książki jest próba holistycznego podejścia do identyfikacji współczesnych zagrożeń występujących w transporcie morskim, analiza czynników determinujących stan bezpieczeństwa oraz wskazanie kompleksowych metod przeciwdziałania zidentyfikowanym i potencjalnym zagrożeniom. Tak ujęta problematyka wskazuje, że książka jest adresowana do szerokiego grona czytelników zainteresowanych teorią i praktyką bezpieczeństwa transportu morskiego, przede wszystkim zaś do gremiów decyzyjnych różnych szczebli decydujących o strukturze systemu bezpieczeństwa i nakładach na przeciwdziałanie zagrożeniom w transporcie morskim, pracowników administracji morskiej, operatorów transportu morskiego a także do studentów, których profil studiów mieści się w obszarze bezpieczeństwa, transportu i logistyki.

Plik:

  • Epub [EPub] Bezpieczeństwo transportu morskiego
  • Mobi [Mobi] Bezpieczeństwo transportu morskiego
  • PDF [PDF] Bezpieczeństwo transportu morskiego

Wydawnictwo:

Wydawnictwo Naukowe PWN

Autor:

Miler Ryszard K.

Rok wydania:

2016-10-28

Język wydania:

polski

Stron:

291

Waga:

10 MB

Język oryginału:

polski

Pobierz Bezpieczeństwo transportu morskiego
Dachy. Zasady kształtowania i utrzymywania

Dachy. Zasady kształtowania i utrzymywania

Na tle literatury przedmiotu publikacja wyróżnia się nowoczesnością i komplementarnością. Autor uczy...

Dobór urządzeń elektrycznych i pomiary w strefach zagrożonych wybuchem

Dobór urządzeń elektrycznych i pomiary w strefach zagrożonych wybuchem

Ebook porusza zagadnienia związane z klasyfikacją przestrzeni zagrożonych wybuchem. Znajdziemy w ni...

Diagnostyka i naprawa samochodowych instalacji elektrycznych - samochody z grupy VAG - Skoda

Diagnostyka i naprawa samochodowych instalacji elektrycznych - samochody z grupy VAG - Skoda

Awariom związanym z elektryką i elektroniką w samochodach mogą ulegać same elementy wykonawcze (went...

Chłodnictwo i klimatyzacja

Chłodnictwo i klimatyzacja

"Jest to nowoczesny podręcznik, w którym kompleksowo omówiono: podstawy termodynamiczne chłodni...