Adolf Chrystus. Dychotomia ludzkich dążeń


Opis:

Miło mi oddać w ręce Czytelników kolejną książkę, którą zapowiadałem w roku ubiegłym. Stanowi ona zbiór refleksji i rozważań dotyczących rozwoju człowieka w najbardziej fundamentalnych obszarach życia. Zasadniczą treścią są dychotomie i kontrasty tkwiące w ludzkiej naturze, w szczególności oscylujące wokół osi miłość-nienawiść, być-mieć, pycha-pokora, siła-słabość, sukces-porażka, wiara-ateizm, początek-koniec. Wnioski i argumenty zaprezentowane przez Autora jako własne wsparte zostały specjalistyczną literaturą z zakresu psychologii, wzbogacając treść o migawki i odsłony niezwykle interesujących teorii. Publikacja ta stanowi kontynuację i pogłębienie zagadnień wcześniejszych książek, z tą różnicą, że obecna pozycja koncentruje się głównie na mechanice i dynamice ludzkich dążeń. Nieco kontrowersyjny wydaje się być tytuł oraz projekt okładki. Niektórzy mogą nawet poczynić zarzuty o obrazoburstwo, lecz zamysł taki jest celowy i merytorycznie uzasadniony. Człowiek to złożony amalgamat wielu elementów składowych, w tym tych pozornie wykluczających się. Adolf Hitler to obraz wcielonego zła, nienawiści, śmierci, pogardy dla ludzkiego życia, podczas gdy Jezus Chrystus stanowi absolutne i totalne tego przeciwieństwo – to symbol miłości, ofiarnego poświęcenia i posłuszeństwa w wierze. I mimo że oboje reprezentują ekstremalnie przeciwległe obozy, to są oni realną lub potencjalną częścią psychiki każdego z nas.

Plik:

  • Epub [EPub] Adolf Chrystus. Dychotomia ludzkich dążeń
  • Mobi [Mobi] Adolf Chrystus. Dychotomia ludzkich dążeń
  • PDF [PDF] Adolf Chrystus. Dychotomia ludzkich dążeń

Wydawnictwo:

Psychoskok

Autor:

Krupiński Ryszard

Rok wydania:

2012-11-14

Język wydania:

polski

Stron:

129

Waga:

0 MB

Język oryginału:

Pobierz Adolf Chrystus. Dychotomia ludzkich dążeń
Historia literatury łotewskiej i łatgalskiej

Historia literatury łotewskiej i łatgalskiej

Pisząc, w miarę chronologicznie, szkice o literaturze Łotwy, o jej dziełach i losach, prezentują...

Syndrom NIMBY w przestrzeni wielkomiejskiej. Przykład Łodzi

Syndrom NIMBY w przestrzeni wielkomiejskiej. Przykład Łodzi

Przedmiotem publikacji  jest syndrom NIMBY występujący w przestrzeni wielkomiejskiej. Pojęcie to jes...

Cyfrowi kolaboranci. Tłumacze hobbyści w społeczeństwie sieciowym

Cyfrowi kolaboranci. Tłumacze hobbyści w społeczeństwie sieciowym

W krajach rozwijających się – takich jak Polska – aspirujących do podobnego jak zachodni poziomu kul...

101 mitów o związkach

101 mitów o związkach

Obalmy popularne mity o związkach doprowadzające nas do szaleństwa. W tej zabawnej, ale też skłaniaj...