Najlepsze książki w 2017 roku

Najlepsze w 2017

Recenzja najlepiej zapowiadających się pozycji

Przedstawiamy najlepiej zapowiadające się pozycję, które musisz przeczytać w 2017 roku.

Zobacz więcej  
Polecane czytniki

Polecane czytniki

Nie wszystkie czytniki są warte uwagi

Chcesz wiedzieć jaki czytnik będzie dla Ciebie odpowiedni, a jednocześnie nie masz pojęcia gdzie szukać rzetelnych opini? Rzuć okiem na nasze zestawienie.

Zobacz więcej  
Gdzie Polacy czytają najczęściej?

Gdzie najchętniej czytamy?

Zebraliśmy interesujące informacje

Chcesz wiedzieć w jakich miejscach Polacy najczęściej decydują się poczytać? Autobus, tramwaj a może zacisze domowe? Przedstawiamy zestawienie.

Zobacz więcej  
fp.title

Vincent V. Severski wraca z kontynuacj� trylogii o Wydziale Q. Po udanej operacji wywiezienia Michai�a Popowskiego z Rosji, Sara i Konrad wracaj� do Polski. Okazuje si�, �e podczas ich nieobecno�ci Wyd...

Niepokorni

fp.title

?Pielgrzym? to kryptonim cz�owieka, kt�ry oficjalnie nie istnieje. Dawniej dowodzi� tajnym wydzia�em wewn�trznym ameryka�skiego wywiadu. Zanim wycofa� si� ze s�u�by i znikn��, zawar� swe zawodowe do�wiadczenie ...

Pielgrzym

fp.title

S� rzeczy, o kt�rych lepiej nie wiedzie�: morderstwo, tajemnica, intrygi. Min�o osiem miesi�cy od tragicznej �mierci ojca Mickeya. Osiem miesi�cy k�amstw, przemilcze� i pyta� bez odpowiedzi. Ch�opak wci�� wie...

Odnaleziony

fp.title

Ka�dy z mieszka�c�w domu przy Beulah Grove 23 ma swoj� tajemnic�. Gdyby tak nie by�o, �aden z nich nie zdecydowa�by si� na pok�j w szemranej dzielnicy Londynu, za got�wk�, bez �adnych papier�w. W domu, w kt�rym nikt nie...

Zabjca z ssiedztwa

fp.title

"Labirynt ko�ci", najnowsza powie�� Jamesa Rollinsa, to kontynuacja serii "Sigma Force". W chorwackich g�rach archeolog dokonuje dziwnego odkrycia: podziemna katolicka kaplica, ukryta ...

Labirynt koci

fp.title

Achtung! Poszukiwany prezydent von Dyzma. Ostatnia nadzieja nazist�w... Jest schy�ek II wojny �wiatowej, wielka sowiecka ofensywa przetacza si� przez Generaln� Guberni�, pr�c bez wytchnienia w kierunku upra...

Prezydent von dyzma

fp.title

Viljar, dziennikarz z Haugesund, dostaje niepokoj�cy e-mail. Nadawca zapowiada wykonanie wyroku na osobie, kt�rej nie dosi�gn�� wymiar sprawiedliwo�ci. Nast�pnego dnia zostaj� znalezione zw�oki kobiety. Wkr�tce...

Maestro

fp.title

Osza�amiaj�ca psychologiczna zagadka oparta na zawi�ej relacji ��cz�cej dwie z pozoru zaprzyja�nione kobiety Pi�kna, utalentowana, troch� szalona… Edie by�a dziewczyn�, kt�ra natychmiast wywo�ywa�a z...

Obserwujc Edie

fp.title

Kto czai si� po drugiej stronie ekranu? Leila czuje, �e jej �ycie nareszcie nabra�o barw, kiedy zostaje u�ytkownikiem elitarnego serwisu internetowego – tutaj dyskutuje si� na powa�ne tematy i tu s...

Najpierw mnie pocauj

fp.title

Wskrzeszanie gatunk�w ? mo�emy. Ale czy powinni�my? W�adza si� wy�ywi ? ucisk, strach i odwaga w Zimbabwe Powy�ej 100 ? nasze geny kryj� zagadk� d�ugiego i zdrowego �ycia, naukowcy zaczynaj� j� rozwi�zyw...

National Geographic 05/2013

fp.title

Spotkanie ze Spinozaurem ? najwi�kszym drapie�nym dinozaurem, jaki zamieszkiwa� ziemi�, wyprawa do �redniowiecza czyli Swanetia ? pozbawiona dr�g, gruzi�ska kraina odizolowana od �wiata przez wysokie szczyty Ka...

National Geographic 10/2014

fp.title

W tym numerze opisujemy sensacyjne odkrycie kr�lewskiego grobowca pe�nego skarb�w w El Castillo de Huarmey w Peru Sprawiono , �e badacze musz� na nowo zinterpretowa� histori� Ameryki Po�udniowej i cywilizacji W...

National Geographic 06/2014